Welkom op DockWeeder homepage.

Dit R&D subsidieproject wordt uitgevoerd als onderdeel van het zevende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie onder de subsidieovereenkomst nr. 618.123 [ICT-AGRI 2].

Het project ontvangt financiering van het Ministerie van Economische Zaken van Nederland, van het Federaal Bureau voor de landbouw in Zwitserland, en van het Innovatie Fonds van het ministerie van Wetenschap, Innovatie en Hoger Onderwijs in Denemarken.

1_Home_1c_LogoEurope

Link to ICT-AGRI website